Як тебе я побачу, то все зрозумію, І обернеться знову той час у ніщо. Я скажу тобі, чуєш? Про тебе я мрію Повернися до мене, кохання моє.

Янебачутебеінезнаюкохання,
Ябезтебезалишиласьзовсімодна,
Яблагаю,вийдидоменезсамогорання
Йосвітименіпоглядомсвоїмжиття.

Яктебеяпобачу,товсезрозумію,
Іобернетьсязновутойчасуніщо.
Яскажутобі,чуєш?Протебеямрію
Повернисядомене,коханнямоє.

Неразтиплакалабезсонниминочами
Проте,щонезтобоювін.
Ізаливалаподушкисльозами,
Благаючиудоліменшеднів.

Ридаючи,шепталатидоночі,
Ічутибулоголоствій
Так,щоздригалисьопівночі
Тополііміцнідуби.

Пройшовтойчас,усезмінилось.
Більшенемаєпочуттів.
Ібільпройшов,щотакбезжально
Твоєсерденькойвікгубив.

Тивільнапташка.Серценеболить.
Нехайщасливіочівсеговорять.
Любовминає,колидушамовчить,
Апочуттяновіприходять.

Коментарі